Rzepiennik Suchy

 panorama_10

Rzepiennik Suchy (360-380 m npm.) leży w południowo-wschodniej części województwa małopolskiego(w byłym tarnowskim) leży na wschód od Rzepiennika Biskupiego , graniczy z Olszynami, Sitnicą , Rożnowicami i Rzepiennikiem Biskupim , położony na szerokim bezleśnym dziale i rozciąga się u źródłowisk , biorącej tu swój początek rzeki Rzepianka . Dzieli się na przysiółki: Gaj, Granice, Lipie , Taborka . Wieś powstała w pierwszej połowie XIV w. Ostatnim właścicielem majątku był Józef Olszewski.

Szkoła ludowa powstała w 1857 r.

stara_szkoa_4

 Na początku wieku założone zostało Towarzystwo Szkoły Ludowej, biblioteka, kółko rolnicze, straż pożarna.

 W czasie II wojny światowej działał tu oddział partyzancki "A5" dowodzony przez Antoniego Piątka i wielu mieszkańców należało do BCh. Na granicy z Sitnicą ,rozegrała się potyczka pomiędzy żołnierzami AK z Oddziału "Janina" a Niemcami jadącymi po odbiór kontyngentu.

Msza_na_Pomniku_001

 Na granicy Rzepiennika Suchego , Sitnicy i Rożnowic , w miejscu rozstrzelania przez Niemców 19 zakładników z więzienia w Jaśle , wystawiono w 1968 r. pomnik ufundowany przez Gorlickie Zakłady Przemysłu Drzewnego "Forest" w Gorlicach .Na tablicy napis upamiętniający wydarzenia oraz nazwiska rozstrzelanych.

Po wojnie nastąpił rozwój wsi. Zbudowany został społecznym wysiłkiem dom kultury (1963), który dzisiaj pełni funkcję Gminnego Ośrodka Kultury, mieści się w nim wiejska biblioteka. Zbudowano szkołę (1966 r.), remizę strażacką (1980), magazyny kółka rolniczego. Utwardzone zostały wszystkie drogi do przysiółków; część z nich posiada nawierzchnię asfaltową. W latach siedemdziesiątych funkcjonowała filia Technikum Rolniczego z Tarnowa (dwie klasy).
W 1982 r. erygowana została parafia, a w latach 1982-87 zbudowano kościół, plebanię, urządzono cmentarz.