Winniśmy Jej pamięć

            W dniu 20 września 2013 r. zmarła Maria Świerczek, pedagog, wychowawca dzieci i młodzieży, wieloletnia dyrektor Szkoły Podstawowej w Rzepienniku Suchym.

            Urodziła się 10 lutego 1928 r. w Jodłowej. Pracę w Szkole Podstawowej w Rzepienniku Suchym rozpoczęła w 1951 r. (wcześniej pracowała w Mszance i w Rzepienniku Strzyżewskim) pełniąc najpierw funkcję kierownika, a później (do czasu przejścia na emeryturę w 1990 r.) dyrektora szkoły. Początkowo pracowała w trudnych warunkach lokalowych. Zadała sobie wiele trudu i wysiłku w przygotowanie i budowę nowego budynku szkoły, oddanego do użytku w 1966 r. Przez całe życie przejawiała wielką troskę o jego wygląd, estetykę i utrzymanie. Uczyła języka polskiego. Była pracowita, skromna i całym sercem oddana pracy zawodowej oraz służbie mieszkańcom naszej wsi. Znano ją jako wielką miłośniczkę przyrody.

            Za swoją pracę otrzymała wiele odznaczeń i wyróżnień, m.in. Krzyż Kawalerski OOP (1984 r.), Medal Komisji Edukacji Narodowej (1978 r.). W 1992 r. została odznaczona medalem "Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata" oraz Dyplomem Honorowego Obywatela Państwa Izrael (1994 r.), będącego wyrazem wdzięczności za pomoc w uratowaniu podczas okupacji rodziny żydowskiej.

            Dopóki starczyło zdrowia mieszkała w Rzepienniku Suchym. Kiedy przyszła choroba i cierpienia oraz utrata sił i potrzebna była pomoc, wróciła w rodzinne strony. Zamieszkała u siostrzenicy w Dębowej, gdzie została otoczona miłością i troskliwą opieką do ostatnich dni życia.

            Dobrze zapisała się w naszej pamięci, wychowując kolejne pokolenia mieszkańców Rzepiennika Suchego. Pamięć o dobru, które pozostawiła, będzie trwała na zawsze w naszej społeczności.

            Na ostatnie spotkanie ze ś.p. Marią Świerczek przybyło wiele osób. Przy trumnie zmarłej Eucharystię sprawowali kapłani: Józef Bubula - wieloletni proboszcz parafii Rzepiennik Suchy, Zenon Tomasiak - proboszcz parafii Jodłowa, dr Julian Kapłon, wychowankowie - Mateusz Gurbisz i Waldemar Cieśla oraz Paweł Sikora - katecheta z sąsiedniej parafii Rożnowice. W uroczystości pogrzebowej udział wzięli nauczyciele, emeryci oraz pracownicy szkoły, przedstawiciele uczniów, wychowankowie, mieszkańcy Rzepiennika Suchego, rodzina i znajomi oraz Zbigniew Niziński - założyciel Fundacji "Pamięć, Która Trwa". Spoczęła w rodzinnym grobowcu na cmentarzu w Jodłowej, razem ze swoimi rodzicami i bratem.

            Zrobiła dla nas wiele, za co winniśmy Jej wdzięczność, pamięć oraz modlitwę. Polecamy Jej nieśmiertelną duszę Miłosierdziu Pana.

Zofia Małopolska

Rok 1952. Pierwsza komunia św. uczniów klasy II. M. Świerczek wychowawczyni.

Rok 1959. Pożegnanie klasy siódmej. (ks. Stanisław Krzemień)

Rok 1960. Dzieciniec przy szkole podstawowej. Kierowniczka szkoły Maria Świerczek. 

Rok 1962. Grono pedagogiczne: Kazimiera Brocławik, Krystyna Duran, Maria Świerczek, Maria Dulęba, Zuzanna Gryboś.

Rok 1962. Zakończenie kursu wieczorowego siódmoklasistów.

Rok 1964. Spotkanie w klubie prasy i książki. (od lewej: K. Brocławik, M. Dulęba, M. Świerczek, K. Duran, K. Kusy)

Rok 1965. W wiejskiej bibliotece.

3 X 1965. Wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę szkoły (od lewej: przew. WRN w Rzeszowie M. Marszałek, I sekretarz KPPZPR w Gorlicach St. Musiał, przewodniczący GRN w Rzepienniku Strzyżewskim M. Hołda, kierownik szkoły M. Świerczek).

3 X 1965. M. Świerczek podczas uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod budowę szkoły.

Rok 1965. M. Świerczek na placu budowy szkoły.

Rok 1974. W gronie przyjaciół z USA: M Świerczek w środku, obok Władysław Gąsior i Władysław Łaskawski.