PRZEWODNICZĄCY: MARTYNA SOŁTYSIAK

 

ZASTĘPCA: KACPER PRZEPIÓRA

 

CZŁONKOWIE:

 

MATEUSZ MARTYKA

EMILIA SOŁTYSIAK

KAMILA BARTUSIAK

KACPER WSZOŁEK

WIKTORIA WÓJCIK

GABRIELA BĄK

MATEUSZ KAMIŃSKI

NIKOLA MAKOWIEC

WIKTORIA PRZEPIÓRA

 

 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI


SZKOŁY PODSTAWOWEJ

IM. MARII KONOPNICKIEJ

W RZEPIENNIKU SUCHYM

 

ROK SZKOLNY 2018/2019


OPIEKUNOWIE:

SYLWIA BAJOREK

EWA JAROCHA

BARBARA DURAN


Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego został opracowany w oparciu o:

1. Wnioski wynikające z realizacji planu pracy Samorządu Uczniowskiego za rok szkolny 2017/2018.

2. Statut Szkoły.

3. Plan pracy dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej szkoły na rok szkolny 2018/2019.

4. Koncepcję pracy szkoły.

5. Regulamin Samorządu Uczniowskiego.

 

 

 

Termin

Cele

Zadania

Odpowiedzialni

W

R

Z

E

S

I

E

Ń

- rozwijanie samorządności i umiejętności współpracy

- kształtowanie postaw społecznych

- zachęcanie do pracy na rzecz szkoły i klasy, dbanie o wygląd placówki

- obchody Dnia Chłopaka

Wybór Zarządu Samorządu Uczniowskiego

Wybór Opiekunów SU

Opiekun SU

Społeczność szkolna

Zapoznanie z regulaminem Samorządu Uczniowskiego

Przypomnienie praw dziecka i ucznia

Opiekun SU

Samorząd Uczniowski

Zgłaszanie pomysłów do pracy SU w nowym roku szkolnym

Opracowanie Planu Pracy SU na nowy rok szkolny

Opiekun SU

Samorząd Uczniowski

Przygotowanie gazetki szkolnej o tematyce jesiennej w gablocie SU

Samorząd Uczniowski

Dzień Chłopaka – Dzień w krawacie

Życzenia dla kolegów

Udział w akcji „Sprzątanie świata”

P

A

Ź

D

Z
I

E

R

N

I

K

- rozbudzanie szacunku i umiejętności wyrażania wdzięczności

- obchody Dnia Komisji Edukacji Narodowej

- uwrażliwienie na estetykę

- rozbudzanie twórczości i samodzielności

- wzbudzenie empatii i wrażliwości

Złożenie życzeń pracownikom Szkoły

Samorząd Uczniowski

Samorządy klasowe

Przygotowanie kartek z życzeniami dla nauczycieli i pracowników szkoły

Przygotowanie okolicznościowej gazetki szkolnej

Rozpoczęcie zbiórki zakrętek od butelek w ramach akcji „Daj się wkręcić”

Społeczność szkolna

Samorząd Uczniowski

Rozpoczęcie zbiórki makulatury

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym – konkurs plastyczny

Pasowanie na pierwszoklasistę

- udział w uroczystości

L

I

S

T

O

P

A

D

- wzbudzanie szacunku i umacnianie pamięci o zmarłych oraz o tych, którzy bezinteresownie walczyli za Ojczyznę

- rozwijanie twórczej działalności uczniów, ich pomysłowości oraz odpowiedzialności

- wdrażanie do sumienności i odpowiedzialności za powierzone zadania

Składanie kwiatów, palenie zniczy w miejscach pamięci narodowej, na grobach bliskich

Samorząd Uczniowski

Przygotowanie gazetek szkolnych – Wszystkich Świętych, Święto Odzyskania Niepodległości

Samorząd Uczniowski

Organizacja zabaw andrzejkowych,

Samorząd Uczniowski

Cała społeczność szkoły

Przygotowanie dekoracji

Udział w Akademii - Święto Odzyskania Niepodległości

G

R

U

D

Z

I

E

Ń

- rozbudzanie wrażliwości na potrzeby innych, szczególnie ludzi dotkniętych przez los

- propagowanie odpowiedzialności, sumienności, poczucia estetyki oraz kreatywności

- integracja społeczności szkolnej

Zbiórka zabawek, artykułów szkolnych, słodyczy itp. dla dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej - „I Ty możesz zostać św. Mikołajem”

Samorząd Uczniowski

Przygotowanie gazetki okolicznościowej – gazetka zimowa, mikołajki

Wybrani uczniowie

Uczniowie klas I - VI

Konkurs na bożonarodzeniową dekorację sali - przystrojenie sal lekcyjnych ręcznie wykonanymi ozdobami

Wieczór kolęd obcojęzycznych

Uczniowie klas I - VI

Przygotowaniem ozdób świątecznych dla pracowników szkoły

Samorząd Uczniowski

Złożenie życzeń pracownikom Szkoły

S

T

Y

C

Z

E

Ń

- rozbudzenie empatii, chęci niesienia pomocy innym

- motywacja uczniów do dalszej pracy

Przygotowanie gazetki okolicznościowej: Dzień Babci i Dziadka

Samorząd Uczniowski

Podsumowanie pracy w pierwszym półroczu nauki

Samorząd Uczniowski

Zabawa noworoczna

Program „Bezpieczne ferie”

Samorząd Uczniowski

L

U

T

Y

- rozbudzanie twórczości, kreatywności i operatywności u uczniów

- integracja społeczności szkolnej

Walentynki – przygotowanie okolicznościowej gazetki

Samorząd Uczniowski

Społeczność szkolna

Poczta walentynkowa dla uczniów klas I-VIII

Konkurs na najładniejszą kartkę walentynkową

Dyskoteka walentynkowa

M

A

R

Z

E

C

- kształtowanie postawy szacunku, wdzięczności

- integracja społeczności szkolnej

- rozwijanie zdolności manualnych, kreatywności i poczucia estetyki

- kultywowanie tradycji i obrzędów religijnych

Przywitanie wiosny – Dzień Samorządności

Uczniowie kl. VIII

Samorząd Uczniowski

Społeczność szkolna

Dzień Kobiet – wykonanie okolicznościowej gazetki, złożenie życzeń przez chłopców

Dzień Kobiet – Dzień w spódnicy

Przygotowanie upominków dla kobiet

Święta wielkanocne - złożenie życzeń pracownikom szkoły, przygotowanie gazetki okolicznościowej

Przygotowanie upominków dla pracowników szkoły

Wiosenne porządki w klasach

K

W

I

E

C

I

E

Ń

- rozwijanie poprawnych postaw społecznych i prozdrowotnych

- integracja społeczności szkolnej

- wzbudzenie zainteresowania tematyką ekologiczną

- wzrost wiedzy uczniów o ochronie środowiska, segregacji śmieci, zastosowaniu surowców wtórnych i oszczędzaniu energii

-

Udział w projekcie „Bądź eko”

Międzyklasowa wystawa prac przygotowanych z surowców wtórnych

Pokaz mody ekologicznej

Obchody Dnia Ziemi

Samorząd Uczniowski

Społeczność szkolna

Światowy Dzień Zdrowia – „Zdrowe śniadanie”

M

A

J

 

- kultywowanie tradycji

- rozwijanie właściwych postaw i zachowań społecznych

- wyrażanie wdzięczności i szacunku

Uczczenie rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja – akcent na gazetce szkolnej poświęcony temu świętu

Samorząd Uczniowski

Dzień Matki – przygotowanie okolicznościowej gazetki ściennej

C

Z

E

R

W

I

E

C

- integrowanie wychowawczych działań szkoły i rodziny oraz środowiska lokalnego

- uświadomienie roli dziecka jako ucznia w społeczności szkolnej i lokalnej

- podziękowania

- budowanie wśród uczniów poczucia własnej wartości i przydatności działania na rzecz szkoły

Obchody Dnia Dziecka - Dzień sportu

Samorząd Uczniowski

Społeczność szkolna

Podsumowanie pracy SU w II półroczu

Cały

rok szkolny

- stwarzanie sytuacji dających możliwość wykazania inicjatywy samorządowej

- rozwijanie właściwych postaw i zachowań społecznych

- integracja społeczności szkolnej

- rozbudzanie twórczości, kreatywności i operatywności u uczniów

Program „Bezpieczna Przerwa” – raz w tygodniu na przerwie po 3. lekcji

Samorząd Uczniowski

Społeczność szkolna

Pomoc w prowadzeniu akademii i uroczystości szkolnych

Dni samorządowe:

- Dni kolorów

- Dzień pluszowego misia

- Dzień baśni

- Dzień Smerfa

- Dzień wiosny

- Dzień ekologii

- Dzień Kubusia Puchatka

Proponowana tematyka gazetek ściennych prowadzonych przez

Samorząd Uczniowski:

1. Gazetka jesienna

2. Dzień Edukacji Narodowej

3. Uczczenie pamięci zmarłych - Wszystkich Świętych/Dzień Zaduszny

4. 11 Listopada – Święto Odzyskania Niepodległości

5. Andrzejki

6. Gazetka zimowa

7. Walentynki

8. Dzień Kobiet

9. Święta wielkanocne

10. Dzień Ziemi

11. Święto Konstytucji 3 Maja

12. Dzień Matki

13. Koniec roku szkolnego