Plan lekcji w roku szkolnym 2018/2019 (obowiązuje od 19.11.2018)

Dni tygodnia Nr. lekcji Kl. 0 Kl. I Kl. II Kl. III Kl. IV Kl.V Kl.VI Kl. VII Kl. VIII
PONIEDZIAŁEK 1 w. przed e. wcz. j. ang. j. pol. j.pol. inf. j.ang. mat. j.niem.
2 w. przed e. wcz. e. wcz. j.pol. j.pol. mat. w.fiz. j.ang. inf.
3 w. przed j.ang. e. wcz. mat. inf. w. fiz. mat. j.pol. j.ang.
4 w. przed plastyka plastyka w.fiz. j.ang. j.ang. j.pol. biol. mat.
5 j. ang inf k. czyt. j.ang. mat. j.pol przyr. geogr. w.fiz.
6           biol. w.fiz. j.niem. geogr.
7               w.fiz. j.pol./mat
8                  
WTOREK 1 w. przed rel. e. wcz. mat. przyr. mat. j.pol. fiz. hist.
2 w. przed e. wcz. rel. j.pol. j.pol. geogr. mat. hist. fiz.
3 w. przed e. wcz. e. wcz. j.pol. rel. hist. j.pol. geogr. mat.
4 w. przed e. wcz. e. wcz. rel. muz muz. tech. j.pol. wos
5 w. przed       w.fiz. j.pol muz. muz. rel.
6 rel         wdż w.fiz. mat. j.pol.
7             wdż inf. w.fiz.
8                  
ŚRODA 1 w. przed j.ang. e. wcz. j.pol. przyr. mat. rel. biol. j.pol
2 w. przed e. wcz. j.ang. j.pol. mat rel. przyr. j.niem. j.pol.
3 w. przed w.fiz. w.fiz. mat. j.ang. j.pol j.ang. mat. rel.
4 w. przed e. wcz. e. wcz. j.ang. rel. w.fiz. j.pol. g.wych. mat.
5 w. przed   rel. w.fiz. j.pol. g. wych. plast. plast. chem
6         g.wych   mat. chem. w.fiz.
7               rel. w.fiz.
8                  
CZWARTEK 1 w. przed e. wcz. inf. j.pol. w.fiz. rel. j.ang. j.pol. wdż
2 w. przed w.fiz. w.fiz. mat. tech. j.ang. mat. rel. j.pol.
3 w. przed e. wcz. e. wcz. rel. j.pol. tech. w.fiz. j.ang. mat.
4 w. przed rel. e. wcz. plast. plast. plast.. j.pol. w.fiz. j.ang.
5 j.ang.. muz. muz. w.fiz. mat. j.pol rel. fiz. edb
6 rel     inf. w.fiz. w.fiz. hist. j.pol. fiz.
7             inf. w.fiz. g.wych.
8                  
PIĄTEK 1 w. przed w.fiz. w.fiz. mat. j.ang. mat. pryr j.ang. chem
2 w. przed e. wcz. e. wcz. j.pol. mat. j.ang. hist. chem. biol.
3 w. przed e. wcz. e. wcz. muz hist. j.pol mat. w.fiz. j.ang.
4 w. przed e. wcz. e. wcz. ppp w.fiz. w.fiz. g.wych. hist. j.pol.
5 w. przed         hist. j.pol. mat. j.niem.
6               j.pol. hist.
7                 wos
8