SZKOŁA PODSTAWOWA W RZEPIENNIKU SUCHYM

Szkolny zestaw podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego na rok szkolny 2018/2019

Typ szkoły

Zajęcia edukacyjne

Tytuł i autor

Wydawnictwo

Numer ewidencyjny
w wykazie

SP

Wychowanie przedszkolne

„Sześciolatek” Roczne przygotowanie przedszkolne „Plac Zabaw”
a. Idzikowska – Guzy, Ewa Janus

WSiP

 Wydanie I /2018

SP

Edukacja wczesnoszkolna

„Szkolni Przyjaciele” E. K. Michalak E. Skrzetuska, M. Kryszczuk – podręczniki i ćwiczenia do klasy I pakiet cz. I i cz. II

WSiP

813/1/2017

813/2/2017

SP

Edukacja wczesnoszkolna

„Szkolni Przyjaciele” E. Schumacher, I. Zarzycka, K. Preibisz – Wala, J. Hanisz podręczniki i ćwiczenia do klasy II

WSiP

813/3/2018

813/4/2018

SP

Edukacja wczesnoszkolna

„Gra w kolory” K. Grodzka, podręczniki i ćwiczenia do klasy III pakiet cz. I i cz. II

JUKA

833/1/2017

SP

Język polski

„Nowe słowa na start” podręcznik do języka polskiego dla klasy IV szkoły podstawowej.
A. Klimowicz, M. Derlukiewicz
„Nowe słowa na start”- zeszyt ćwiczeń

Nowa Era

907/1/2017

SP

Język polski

„Nowe słowa na start” podręcznik do języka polskiego dla klasy V szkoły podstawowej.
A. Klimowicz, M. Derlukiewicz
„Nowe słowa na start”- zeszyt ćwiczeń

Nowa Era

907/2/2018

538/3/2014

SP

Język polski

„Teraz polski!” podręcznik do kształcenia literackiego i językowego dla klasy VI szkoły podstawowej.
A. Klimowicz
„Teraz polski!” zeszyt ćwiczeń dla klasy VI szkoły podstawowej.
A. Klimowicz

Nowa Era

 

SP

Język polski

„Nowe słowa na start” podręcznik do języka polskiego dla klasy VII szkoły podstawowej.
Joanna Kościerzyńska, Małgorzata Chmiel, Maciej Szulc, Agnieszka Gorzałczyńska-Mróz
„Nowe słowa na start”- zeszyt ćwiczeń

Nowa Era

907/4/2017

SP

Język polski

„Nowe słowa na start” podręcznik do języka polskiego dla klasy VIII szkoły podstawowej.
Joanna Kościerzyńska, Małgorzata Chmiel, Maciej Szulc, Agnieszka Gorzałczyńska-Mróz
„Nowe słowa na start”- zeszyt ćwiczeń

Nowa Era

907/5/2018

SP

Język angielski

„Tiger 1”– podręcznik dla szkoły podstawowej klasa I
„Tiger 1” zeszyt ćwiczeń z elementami pisania dla ucznia kl I
Carol Read, Mark Ormerod, Magdalena Kondro

Nowa Era

836/1/2017

SP

Język angielski

Tiger 2”– podręcznik dla szkoły podstawowej klasa II                   „Tiger 2” zeszyt ćwiczeń z elementami pisania dla ucznia kl.II
Carol Read, Mark Ormerod, Magdalena Kondro

Macmillan Polska Sp.
z o.o.

673/3/2016

SP

Język angielski

„Tiger 3” – podręcznik dla szkoły podstawowej klasa III
Carol Read, Mark Ormerod, Magdalena Kondro zeszyt ćwiczeń „Tiger 3”

Macmillan Polska Sp.
z o.o.

673/3/2016

SP

Język angielski

„Junior Explorer” – podręcznik dla szkoły podstawowej do klasy IV
Jenifer Henth, Michele Crawford „Junior Explorer” zeszyt ćwiczeń Sue Clarke

Nowa Era

837/1/2017

SP

Język angielski

„Junior Explorer” – podręcznik dla szkoły podstawowej do klasy V
Jennifer Heath, Michele Crawford, Marta Mrozik, Katarzyna Kłopska „Junior Explorer” zeszyt ćwiczeń Sue Clarke

Nowa Era

837/2/2018

SP

Język angielski

„Evolution plus3 – podręcznik podręcznik dla szkoły podstawowej Nick Beare
zeszyt ćwiczeń wersja ekonomiczna klasa VI

Macmillan Polska Sp.
z o.o.

675/3/2015
/2016

SP

Język angielski

„Teen Explorer” podręcznik dla klasy VII Angele Bandis, Diana Shotton
zeszyt ćwiczeń „Teen Explorer”

Nowa Era

837/4/2017

SP

Język angielski

„Teen Explorer” podręcznik dla klasy VIII Phillip McElmuray zeszyt ćwiczeń „Teen Explorer”

Nowa Era

837/5/2018

SP

Historia

„Wczoraj i dziś” podręcznik
do historii dla klasy IV
B. Olszańska, W. Surdyk – Fertsch, G. wojciechowski

Nowa Era

877/1/2017

SP

Historia

„Wczoraj i dziś” podręcznik   do historii dla klasy V.
Grzegorz Wojciechowski

Nowa Era

443/2/2013
/2014

SP

Historia

i społeczeństwo

„Wczoraj i dziś” podręcznik   do historii i społeczeństwa
dla klasy VI
Grzegorz Wojciechowski

Nowa Era

443/3/2014
/2015

SP

Historia

 

„Wczoraj i dziś” podręcznik   i zeszyt ćwiczeń do historii i społeczeństwa
dla klasy VII
J. Kłaczków, A. Łaszkiewicz,
S. Roszak

Nowa Era

877/4/2017

SP

Historia

 

„Wczoraj i dziś” podręcznik   do historii
dla klasy VIII
Robert Śniegocki, Agnieszka Zielińska

Nowa Era

877/5/2018

SP

Przyroda

„Tajemnice przyrody ” – podręcznik
i ćwiczenia dla klasy IV ,
Maria Marko-Worłowska,
Feliks Szlajfer, Joanna Stawarz

Nowa Era

863/2017

SP

Przyroda

„Tajemnice przyrody ” – podręcznik
i ćwiczenia dla klasy VI J. Stawarz, H. Kowalczyk F. Szlajfer

Nowa Era

399/2/2014

SP

Matematyka

Matematyka wokół nas” Podręcznik dla klasy IV szkoły podstawowej
H. Lewicka, M. Kowalczyk
Zeszyt ćwiczeń

WSiP

787/1/2017

SP

Matematyka

„Matematyka wokół nas” Podręcznik dla klasy V szkoły podstawowej
H. Lewicka, M. Kowalczyk
Zeszyt ćwiczeń

WSiP

787/2/2018

SP

Matematyka

„Matematyka z pomysłem” Podręcznik dla klasy VI szkoły podstawowej
Barbara Dubiecka – Kruk, Piotr Piskorski, A. Dubiecka,
T. Malicki, Ewa Pytlak„ „Matematyka z pomysłem” – zeszyt ćwiczeń do klasy VI cz. 1-2

WSiP

678/4/2016

SP

Matematyka

„Matematyka wokół nas ” Podręcznik dla klasy VII szkoły podstawowej
H. Lewicka, M. Kowalczyk
Zeszyt ćwiczeń

WSiP

787/4/2017

SP

Matematyka

„Matematyka wokół nas ” Podręcznik dla klasy VIII szkoły podstawowej
H. Lewicka, M. Kowalczyk
Zeszyt ćwiczeń

WSiP

787/5/2018

SP

Zajęcia komputerowe

Nasze Razem w szkole. Zajęcia komputerowe. Podręcznik z ćwiczeniami klasa III
Danuta Kręcisz, Beata Lewandowska

WSiP

 

SP

Informatyka

„Lubię to!” – podręcznik do zajęć komputerowych dla klasy IV –VI) szkoły podstawowej
Michał Kęska klasa IV

Nowa Era

847/1/2017

SP

Zajęcia komputerowe

„Lubię to!” – podręcznik do zajeć komputerowych dla klasy IV –VI) szkoły podstawowej
Michał Kęska klasa V

Nowa Era

729/2/2016

SP

Zajęcia komputerowe

„Lubię to!” – podręcznik do zajeć komputerowych dla klasy IV –VI) szkoły podstawowej
Michał Kęska klasa VI

Nowa Era

729/3/2017

SP

Informatyka

„Lubię to!” – podręcznik dla klasy VII szkoły podstawowej
Grażyna Koba

Nowa Era

729/3/2017

SP

Muzyka

„Lekcja muzyki” podręcznik do klasy IV Monika Gromek, Grażyna Kilbach

Nowa Era

852/1/2017

SP

Muzyka

„Lekcja muzyki” podręcznik do klasy V Monika Gromek, Grażyna Kilbach

Nowa Era

852/2/2018

SP

Muzyka

„I gra muzyka” podręcznik do muzyki dla klas IV –VI, (klasa VI) Monika Gromek, Grażyna Kilbach

Nowa Era

569/2012

SP

Muzyka

„Lekcja muzyki” podręcznik do klasy VII Monika Gromek, Grażyna Kilbach

Nowa Era

852/4/2017

SP

Plastyka

„Do dzieła!” – podręcznik do plastyki dla klasy IV szkoły podstawowej)
J. Lukas, K. Onak

Nowa Era

903/1/2017

SP

Plastyka

„Do dzieła!” – podręcznik do plastyki dla klas V   J. Lukas, K. Onak

Nowa Era

903/2/2018

SP

Plastyka

„Do dzieła!” – podręcznik do plastyki dla klas VI   J. Lukas, K. Onak

Nowa Era

326/2011

SP

Plastyka

„Do dzieła!” – podręcznik do plastyki dla klasy VII
J. Lukas, K. Onak

Nowa Era

903/4/2017

SP

Technika

„Jak to działa”- podręcznik do techniki dla klasy IV
Lech Łabecki, Marta Łabecka

Nowa Era

295/1/2017

SP

Technika

„Jak to działa”- podręcznik do techniki dla klasy V
Lech Łabecki, Marta Łabecka

Nowa Era

295/2/2018

SP

Zajęcia techniczne

„Jak to działa”- podręcznik do zajęć technicznych dla klas VI
Lech Łabecki, Marta Łabecka

Nowa Era

295/3/2010/2016

SP

Biologia

 

„Puls życia” podręcznik do szkoły podstawowej dla klasy V
M. Sęktas, J. Stawarz

Nowa Era

844/1/2018

SP

Biologia

 

„Puls życia” podręcznik do szkoły podstawowej dla klasy VII
M. Jefimiow

Nowa Era

844/4/2017

SP

Biologia

 

„Puls życia” podręcznik do szkoły podstawowej dla klasy VIII
B. Sagin, A. Boczarowski, M. Sęktas

Nowa Era

844/3/2018

SP

Chemia

 

„Chemia Nowej Ery” podręcznik do klasy VII M. Litwin, J. Kulawik,
T. Kulawik

Nowa Era

785/1/2017

SP

Chemia

 

„Chemia Nowej Ery” podręcznik do klasy VIII M. Litwin, J. Kulawik,
T. Kulawik

Nowa Era

785/2/2018

SP

Geografia

 

„Planeta Nowa” podręcznik dla klasy VII szkoły podstawowej M. Szubert, R. Malarz, T. Rachwał

Nowa Era

906/3/2017

SP

Geografia

 

„Planeta Nowa” podręcznik dla klasy VIII szkoły podstawowej
D. Szczypiński , T. Rachwał

Nowa Era

906/4/2018

SP

Fizyka

 

„Świat fizyki” podręcznik do klasy VII szkoły podstawowej                             B. Saganowska

WSiP

821/1/2017

SP

Fizyka

 

„Świat fizyki” podręcznik do klasy VIII szkoły podstawowej                             B. Saganowska, M. Rozenbajger,
R. Rozenbajger

WSiP

821/2/2018

SP

Język niemiecki

 

„Meine Deutschtour” podręcznik i zeszyt ćwiczeń do klasy VII
E. Kościelniok- Walewska

Nowa Era

838/1/2017

SP

Język niemiecki

 

„Meine Deutschtour” podręcznik i zeszyt ćwiczeń do klasy VIII
E. Kościelniok- Walewska

Nowa Era

838/2/2018

SP

WOS

„Dziś i jutro” I.Janicka, A. Janicki,
A. Kucia - Maćkowska

Nowa Era

874/2017

SP

Religia

„Żyjemy w Bożym świecie” podręcznik i ćwiczenia do religii do klasy I E. Kondrak, K. Mielnicki,
D. Krupiński, J. Snopek

Jedność

AZ-11-01/12 KL-1/12

SP

Religia

„Idziemy do Jezusa” podręcznik i zeszyt ćwiczeń do religii do klasy II   D. Krupiński, J. Snopek

Jedność

AZ- 12-01/12KL-3/12

SP

Religia

„Jezus jest z nami” podręcznik i zeszyt ćwiczeń do religii do klasy III E. Kondrak, Jarosław
Czerkawski

Jedność

AZ- 13-01/12KL-4/13

SP

Religia

„Miejsce pełne BOGActw” podręcznik i ćwiczenia do religii do klasy IV
K. Mielnicki, E. Kondrak, B. Nosek

Jedność

AZ- 22-02/12KL-1/13

SP

Religia

„Spotkania uBOGAcające” podręcznik i ćwiczenia do religii do klasy V
K. Mielnicki, E. Kondrak,            
E. Parszewska

Jedność

AZ- 22-02/12KL-1/13

SP

Religia

„Tajemnice BOGAtego życia” podręcznik i ćwiczenia do religii
do klasy VI
K. Mielnicki, R. Chałupniak ,
A. Rayzacher-Majewska

Jedność

AZ- 23-012/12KL-3/14

SP

Religia

„Błogosławieni, którzy szukają Jezusa” podręcznik do religii
do klasy VII                                                         K. Mielnicki, E. Kondrak,            
E. Parszewska

Jedność

AZ- 31-01/13KL-3/14

SP

Religia

„Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi” podręcznik do religii
do klasy VII                                                         ks. dr Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak, Ewelina Parszewska

Jedność

AZ- 32-01/13KL-4/14