SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA ( STARA PODSTWA POGROGRAMOWA)

ROK SZKOLNY 2018/2019

SZKOŁA PODSTAWOWA W RZEPIENNIKU SUCHYM 

PRZEDMIOT

NUMER W SZPN

NAZWA PROGRAMU , AUTORZY, WYDAWNICTWO

Klasa

Religia

 

Rel./poz.1

 

„W RODZINIE DZIECI BOŻYCH ” program nauczania religii w klasach I-III szkoły podstawowej

Autorzy: ks. Dr Tadeusz Śmiech

Zatwierdzony przez : Komisję Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski 04.02.2012

wyd. „Jedność”

Nr AZ-1-01/12

I

II

III

Rel./poz.2

 

 

„ODKRYWAMY TAJEMNICE BOŻEGO ŚWIATA”

Program nauczania religii

dla klas IV – VI szkoły podstawowej

Nr AZ-2-02/12

 

IV

V

VI

 

Edukacja wczesnoszkolna

 

 

 

EW/poz.3

„Gra w kolory” - Program nauczania edukacji wczesnoszkolnej
w klasach – III  szkoły podstawowej. Autor: Ewa Stolarczyk

wyd. MAC/JUKA 

 III

 

Język polski

J.pol/poz.4

 „Teraz polski !” program nauczania języka polskiego w klasach IV –VI.

Autorzy: Anna Klimowicz, Krystyna Brząkalik

wyd. Nowa Era

VI

Historia

i społeczeństwo

Hist./poz.5

„Wczoraj i dziś” program nauczania  ogólnego historii i społeczeństwa dla klas IV – VI szkoły podstawowej

Autor:

Tomasz Maćkowski wyd. Nowa Era

 

VI

Język angielski

J.ang./poz.6

Program nauczania języka angielskiego

 dla klas I –III

Autorzy: I. Studzińska, A. Mądela,
M. Kondro, E. Piotrowska

wyd. Macmillan

 

III

J.ang./poz.7

Program nauczania języka angielskiego zgodny z nową podstawą programową II etap edukacyjny

Autorzy: Ewa Piotrowska, Tomasz Sztyber

wyd.  MACMILAN POLSKA

VI

Matematyka

Matem./poz.8

„Matematyka z pomysłem” program nauczania matematyki dla drugiego etapu edukacyjnego klas IV – VI szkoły podstawowej.

Autorzy: Barbara Dubiecka – Kruk, Piotr Piskorski,

wyd.  WSiP

VI

Przyroda

Przyr./poz.9

„Tajemnice przyrody” program nauczania przyrody dla klas IV –VI szkoły podstawowej.

Autorzy: Jolanta Golonko

wyd. Nowa Era

VI

Muzyka

Muz./poz.10

Program nauczania  ogólnego muzyki dla klas IV –VI szkoły podstawowej.

Autorzy: Monika Gromek, Grażyna Kilbach

wyd. Nowa Era

VI

Plastyka

Plast./poz11

„Do dzieła” program nauczania plastyki dla klas IV – VI szkoły podstawowej.

Autorzy:

Jadwiga Lukas, Krystyna Onak

wyd. Nowa Era

VI

Zajęcia techniczne

 

Zaj. tech./poz.12

„Jak to działa” program nauczania ogólnych zajęć technicznych w kl. IV –VI.

Autor: Lech Łabecki

wyd. Nowa Era

VI

Zajęcia komputerowe

Zaj. komp./poz.13

„Lubię to” program nauczania zajęć komputerowych dla kl. IV –VI

Autor: Michał Kęska

Wyd. Nowa Era

VI

Wychowanie fizyczne

WF/poz.14

„Wychowanie fizyczne bliższe wartościom”

Autorski program nauczania wychowania fizycznego w klasach IV – VI szkoły podstawowej

Autor: Alicja Romanowska

Wyd. Korepetytor

VI

Wychowanie do życia
w rodzinie

WDŻ/poz.15

„Wędrując ku dorosłości” program nauczania dla klas V-VI szkoły podstawowej

Autorzy: Teresa Król,

Wyd. Rubikon

VI

SZKOŁA PODSTAWOWA W RZEPIENNIKU SUCHYM

Szkolny zestaw podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego na rok szkolny 2018/2019

Typ szkoły

Zajęcia edukacyjne

Tytuł i autor

Wydawnictwo

Numer ewidencyjny
 w wykazie

SP

Wychowanie przedszkolne

„Sześciolatek”  Roczne przygotowanie przedszkolne „Plac Zabaw”
a. Idzikowska – Guzy, Ewa Janus

WSiP

 Wydanie I /2018

SP

Edukacja wczesnoszkolna

„Szkolni Przyjaciele” E. K. Michalak E. Skrzetuska, M. Kryszczuk – podręczniki i ćwiczenia do klasy I pakiet cz. I i cz. II

WSiP

813/1/2017

813/2/2017

SP

Edukacja wczesnoszkolna

„Szkolni Przyjaciele” E. Schumacher, I. Zarzycka, K. Preibisz – Wala, J. Hanisz podręczniki i ćwiczenia do klasy II

WSiP

813/3/2018

813/4/2018

SP

Edukacja wczesnoszkolna

„Gra w kolory” K. Grodzka, podręczniki i ćwiczenia do klasy III pakiet cz. I i cz. II

JUKA

833/1/2017

SP

Język polski

„Nowe słowa na start” podręcznik do języka polskiego dla klasy IV szkoły podstawowej.
 A. Klimowicz, M. Derlukiewicz

„Nowe słowa na start”- zeszyt ćwiczeń

Nowa Era

907/1/2017

SP

Język polski

„Nowe słowa na start” podręcznik do języka polskiego dla klasy V szkoły podstawowej.
 A. Klimowicz, M. Derlukiewicz

„Nowe słowa na start”- zeszyt ćwiczeń

Nowa Era

907/2/2018

       

538/3/2014

SP

Język polski

„Teraz polski!” podręcznik do kształcenia literackiego i językowego dla klasy VI szkoły podstawowej.
A. Klimowicz
„Teraz polski!” zeszyt ćwiczeń dla klasy VI szkoły podstawowej.
A. Klimowicz

Nowa Era

 

SP

Język polski

„Nowe słowa na start” podręcznik do języka polskiego dla klasy VII szkoły podstawowej.
 
Joanna Kościerzyńska, Małgorzata Chmiel, Maciej Szulc, Agnieszka Gorzałczyńska-Mróz
 „Nowe słowa na start”- zeszyt ćwiczeń

Nowa Era

907/4/2017

SP

Język polski

„Nowe słowa na start” podręcznik do języka polskiego dla klasy VIII szkoły podstawowej.
 
Joanna Kościerzyńska, Małgorzata Chmiel, Maciej Szulc, Agnieszka Gorzałczyńska-Mróz
„Nowe słowa na start”- zeszyt ćwiczeń

Nowa Era

907/5/2018

SP

Język angielski

„Tiger 1”– podręcznik dla szkoły podstawowej klasa I
„Tiger 1” zeszyt ćwiczeń z elementami pisania dla ucznia kl I
Carol Read, Mark Ormerod, Magdalena Kondro

Nowa Era

836/1/2017

SP

Język angielski

Tiger 2”– podręcznik dla szkoły podstawowej klasa II                   „Tiger 2” zeszyt ćwiczeń z elementami pisania dla ucznia kl.II
Carol Read, Mark Ormerod, Magdalena Kondro

Macmillan Polska Sp.
z o.o.

673/3/2016

SP

Język angielski

„Tiger 3” – podręcznik dla szkoły podstawowej klasa III
Carol Read, Mark Ormerod, Magdalena Kondro zeszyt ćwiczeń „Tiger 3”

Macmillan Polska Sp.
z o.o.

673/3/2016

SP

Język angielski

„Junior Explorer” – podręcznik  dla szkoły podstawowej do klasy IV
Jenifer Henth, Michele Crawford „Junior Explorer” zeszyt ćwiczeń Sue Clarke

Nowa Era

837/1/2017

SP

Język angielski

„Junior Explorer” – podręcznik  dla szkoły podstawowej do klasy V
Jennifer Heath, Michele Crawford, Marta Mrozik, Katarzyna Kłopska „Junior Explorer” zeszyt ćwiczeń Sue Clarke

Nowa Era

837/2/2018

SP

Język angielski

„Evolution plus3 – podręcznik podręcznik dla szkoły podstawowej Nick Beare
zeszyt ćwiczeń wersja ekonomiczna klasa VI

Macmillan Polska Sp.
z o.o.

675/3/2015
/2016

SP

Język angielski

„Teen Explorer” podręcznik dla klasy VII Angele Bandis, Diana Shotton
zeszyt ćwiczeń „Teen Explorer”

Nowa Era

837/4/2017

SP

Język angielski

„Teen Explorer” podręcznik dla klasy VIII Phillip McElmuray  zeszyt ćwiczeń „Teen Explorer”

Nowa Era

837/5/2018

SP

Historia

„Wczoraj i dziś” podręcznik
do historii dla klasy IV

B. Olszańska, W. Surdyk – Fertsch, G. wojciechowski

Nowa Era

877/1/2017

SP

Historia

„Wczoraj i dziś” podręcznik   do historii dla klasy V.
Grzegorz Wojciechowski

Nowa Era

443/2/2013
/2014

SP

Historia

i społeczeństwo

„Wczoraj i dziś” podręcznik   do historii i społeczeństwa
dla klasy VI

Grzegorz Wojciechowski

Nowa Era

443/3/2014
/2015

SP

Historia

 

„Wczoraj i dziś” podręcznik   i zeszyt ćwiczeń do historii i społeczeństwa
dla klasy VII

J. Kłaczków, A. Łaszkiewicz,
S. Roszak

Nowa Era

877/4/2017

SP

Historia

 

„Wczoraj i dziś” podręcznik   do historii
dla klasy VIII

Robert Śniegocki, Agnieszka Zielińska

Nowa Era

877/5/2018

SP

Przyroda

„Tajemnice przyrody ” – podręcznik
i ćwiczenia dla klasy IV ,

Maria Marko-Worłowska,
Feliks Szlajfer, Joanna Stawarz

Nowa Era

863/2017

SP

Przyroda

„Tajemnice przyrody ” – podręcznik
i ćwiczenia dla klasy VI J. Stawarz, H. Kowalczyk F. Szlajfer

Nowa Era

399/2/2014

SP

Matematyka

Matematyka wokół nas” Podręcznik dla klasy IV szkoły podstawowej
H. Lewicka, M. Kowalczyk
Zeszyt ćwiczeń

WSiP

787/1/2017

SP

Matematyka

„Matematyka wokół nas” Podręcznik dla klasy V szkoły podstawowej
H. Lewicka, M. Kowalczyk
Zeszyt ćwiczeń

WSiP

787/2/2018

SP

Matematyka

„Matematyka z pomysłem” Podręcznik dla klasy VI szkoły podstawowej
Barbara Dubiecka – Kruk, Piotr Piskorski, A. Dubiecka,
T.  Malicki, Ewa Pytlak„ „
Matematyka z pomysłem” – zeszyt ćwiczeń do klasy VI cz. 1-2

WSiP

678/4/2016

SP

Matematyka

„Matematyka wokół nas ” Podręcznik dla klasy VII szkoły podstawowej
H. Lewicka, M. Kowalczyk
Zeszyt ćwiczeń

WSiP

787/4/2017

SP

Matematyka

„Matematyka wokół nas ” Podręcznik dla klasy VIII szkoły podstawowej
H. Lewicka, M. Kowalczyk
Zeszyt ćwiczeń

WSiP

787/5/2018

SP

Zajęcia komputerowe

Nasze Razem w szkole. Zajęcia komputerowe. Podręcznik z ćwiczeniami klasa III
Danuta Kręcisz, Beata Lewandowska

WSiP

 

SP

Informatyka

„Lubię to!” – podręcznik do zajęć komputerowych dla klasy IV –VI) szkoły podstawowej
Michał Kęska klasa IV

Nowa Era

847/1/2017

SP

Zajęcia komputerowe

„Lubię to!” – podręcznik do zajeć komputerowych dla klasy IV –VI) szkoły podstawowej
Michał Kęska  klasa V

Nowa Era

729/2/2016

SP

Zajęcia komputerowe

„Lubię to!” – podręcznik do zajeć komputerowych dla klasy IV –VI) szkoły podstawowej
Michał Kęska  klasa VI

Nowa Era

729/3/2017

SP

Informatyka

„Lubię to!” – podręcznik dla klasy VII  szkoły podstawowej
Grażyna Koba 

Nowa Era

729/3/2017

SP

Muzyka

„Lekcja muzyki” podręcznik do klasy IV Monika Gromek, Grażyna Kilbach

Nowa Era

852/1/2017

SP

Muzyka

„Lekcja muzyki” podręcznik do klasy V Monika Gromek, Grażyna Kilbach

Nowa Era

852/2/2018

SP

Muzyka

„I gra muzyka” podręcznik do muzyki dla klas IV –VI, (klasa VI) Monika Gromek, Grażyna Kilbach

Nowa Era

569/2012

SP

Muzyka

„Lekcja muzyki” podręcznik do klasy VII Monika Gromek, Grażyna Kilbach

Nowa Era

852/4/2017

SP

Plastyka

„Do dzieła!” – podręcznik do plastyki dla klasy IV szkoły podstawowej)
J. Lukas, K. Onak

Nowa Era

903/1/2017

SP

Plastyka

„Do dzieła!” – podręcznik do plastyki dla klas V   J. Lukas, K. Onak

Nowa Era

903/2/2018

SP

Plastyka

„Do dzieła!” – podręcznik do plastyki dla klas VI   J. Lukas, K. Onak

Nowa Era

326/2011

SP

Plastyka

„Do dzieła!” – podręcznik do plastyki dla klasy VII
 J. Lukas, K. Onak

Nowa Era

903/4/2017

SP

Technika

„Jak to działa”- podręcznik do techniki dla klasy IV
Lech Łabecki, Marta Łabecka

Nowa Era

295/1/2017

SP

Technika

„Jak to działa”- podręcznik do techniki dla klasy V
Lech Łabecki, Marta Łabecka

Nowa Era

295/2/2018

SP

Zajęcia techniczne

„Jak to działa”- podręcznik do zajęć technicznych dla klas VI
Lech Łabecki, Marta Łabecka

Nowa Era

295/3/2010/2016

SP

Biologia

 

„Puls życia” podręcznik do szkoły podstawowej dla klasy V
M. Sęktas, J. Stawarz

Nowa Era

844/1/2018

SP

Biologia

 

„Puls życia” podręcznik do szkoły podstawowej dla klasy VII
M. Jefimiow

Nowa Era

844/4/2017

SP

Biologia

 

„Puls życia” podręcznik do szkoły podstawowej dla klasy VIII
B. Sagin, A. Boczarowski, M. Sęktas

Nowa Era

844/3/2018

SP

Chemia

 

„Chemia Nowej Ery” podręcznik do klasy VII M. Litwin, J. Kulawik,
T. Kulawik

Nowa Era

785/1/2017

SP

Chemia

 

„Chemia Nowej Ery” podręcznik do klasy VIII M. Litwin, J. Kulawik,
T. Kulawik

Nowa Era

785/2/2018

SP

Geografia

 

„Planeta Nowa” podręcznik dla klasy VII szkoły podstawowej M. Szubert, R. Malarz, T. Rachwał

Nowa Era

906/3/2017

SP

Geografia

 

„Planeta Nowa” podręcznik dla klasy VIII szkoły podstawowej
D. Szczypiński , T. Rachwał

Nowa Era

906/4/2018

SP

Fizyka

 

„Świat fizyki” podręcznik do klasy VII szkoły podstawowej                             B. Saganowska

WSiP

821/1/2017

SP

Fizyka

 

„Świat fizyki” podręcznik do klasy VIII szkoły podstawowej                             B. Saganowska, M. Rozenbajger,
R. Rozenbajger

WSiP

821/2/2018

SP

Język niemiecki

 

„Meine Deutschtour” podręcznik i zeszyt ćwiczeń do klasy VII
E. Kościelniok- Walewska

Nowa Era

838/1/2017

SP

Język niemiecki

 

„Meine Deutschtour” podręcznik i zeszyt ćwiczeń do klasy VIII
E. Kościelniok- Walewska

Nowa Era

838/2/2018

SP

WOS

„Dziś i jutro” I.Janicka, A. Janicki,
 A. Kucia - Maćkowska

Nowa Era

874/2017

SP

Religia

„Żyjemy w Bożym świecie” podręcznik i ćwiczenia do religii do klasy I E. Kondrak, K. Mielnicki,
D. Krupiński,  J. Snopek

Jedność

AZ-11-01/12 KL-1/12

SP

Religia

„Idziemy do Jezusa” podręcznik i zeszyt ćwiczeń do  religii do klasy II   D. Krupiński,  J. Snopek

Jedność

AZ- 12-01/12KL-3/12

SP

Religia

„Jezus jest z nami” podręcznik i zeszyt ćwiczeń do  religii do klasy III E. Kondrak, Jarosław
 Czerkawski
 

Jedność

AZ- 13-01/12KL-4/13

SP

Religia

„Miejsce pełne BOGActw” podręcznik i ćwiczenia do religii do klasy IV
K. Mielnicki,  E. Kondrak, B. Nosek

Jedność

AZ- 22-02/12KL-1/13

SP

Religia

„Spotkania uBOGAcające” podręcznik i ćwiczenia do religii do klasy V
K. Mielnicki,  E. Kondrak,            
 
E. Parszewska

Jedność

AZ- 22-02/12KL-1/13

SP

Religia

„Tajemnice BOGAtego życia” podręcznik i ćwiczenia do religii
do klasy VI
K. Mielnicki, R. Chałupniak ,
A. Rayzacher-Majewska

Jedność

AZ- 23-012/12KL-3/14

SP

Religia

„Błogosławieni, którzy szukają Jezusa” podręcznik do religii
do klasy VII                                                      
K. Mielnicki,  E. Kondrak,            
 
E. Parszewska

Jedność

AZ- 31-01/13KL-3/14

SP

Religia

„Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi” podręcznik do religii
do klasy VII                                                      
ks. dr Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak, Ewelina Parszewska

Jedność

AZ- 32-01/13KL-4/14

 

PROGRAM NAUCZANIA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY
w roku 2018/2019

SZKOŁA PODSTAWOWA W RZEPIENNIKU SUCHYM

Lp.

Nazwa zajęć edukacyjnych

NUMER W SZKOLNYM ZESTAWIE

Pełna nazwa programu nauczania/ Numer dopuszczenia

Autor programu/wydawnictwo

Uwagi

1.       

Wychowanie przedszkolne

Wych. przedsz./poz.1/2018/2019

 

 

Program nauczania edukacji wczesnoszkolnej w klasach I-III 

Ewa Schumacher, Irena Zarzycka, Kinga Preibisz –Wala, Jadwiga Hanisz 

WSiP

 

 

 

2.

Religia

 

Rel./poz.2/2018/2019

 

 

Program nauczania religii dla przedszkola

Autorzy: Biłyk Teresa, CSSF, s., Czarnecka Teresa, Kubik Władysław, SJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zatwierdzony przez : Komisję Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski