RADA RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

W RZEPIENNIKU SUCHYM W ROKU SZKOLNYM 2017/2018


 

 

 

Przewodnicząca:                  Marzena Przepióra

Z-ca przewodniczącego:       Małgorzata Sołtysiak

Sekretarz:                             Renata Wójcik

Skarbnik:                              Marta Karaś

 

 

 

Komisja rewizyjna

 

Przewodnicząca:                   Agata Bąk 

Członek:                               Agata Brudzisz 

Członek:                               Agnieszka Gryboś