postheadericon Uroczystość upamiętniająca 74 rocznicę rozstrzelania przez Niemców 19 jeńców z powiatu gorlickiego i jasielskiego.

Dnia 26 sierpnia 1944 roku w Rzepienniku Suchym partyzanci z V kompanii AK wchodzącej w skład 16 Pułku Piechoty AK Ziemi Tarnowskiej znanego pod kryptonimem „Barbara” przeprowadzili zasadzkę na niemiecką żandarmerię. Śmierć poniósł „Wierusz” Fryderyk Jaworski. W odwecie 29 sierpnia Niemcy rozstrzelali w tym samym miejscu 19 żołnierzy AK z powiatu gorlickiego i jasielskiego.


26 sierpnia 2018 roku została zorganizowana uroczystość upamiętniająca 74 rocznicę tych tragicznych wydarzeń. Po raz pierwszy mieliśmy okazję oddać hołd naszym bohaterom przed milczącą mogiłą znajdującą się we właściwym miejscu krwawych zajść. Stało się to dzięki projektowi „Przeniesienie pomnika Ofiar Faszyzmu na faktyczne miejsce tragicznych wydarzeń” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w programie „Wspieranie Samorządowych Instytucji Kultury – opiekun Miejsc Pamięci.”


Swoją obecnością obchody zaszczycili: Wójt Gminy Rzepiennik Strzyżewski – p. Marek Karaś, Wójt Nowego Żmigrodu- p. Grzegorz Bara Przewodniczący Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski – p. Zbigniew Bajorek wraz z Radnymi, sołtys wsi Rzepiennik Suchy –p. Stanisława Kleszyk. Szczególnymi gośćmi były rodziny zamordowanych partyzantów. Uroczystą mszę świętą koncelebrowali: ks. Bogusław Babiarz – wnuk jednej z ofiar, ks. Henryk Chlipała –Proboszcz Parafii w Rzepienniku Suchym oraz ks. Stanisław Pałka – Proboszcz Parafii w Rożnowicach oraz ks. Robert Pyzik.


Drugą część uroczystości stanowił montaż słowno – muzyczny w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej w Rzepienniku Suchym oraz orkiestry dętej działającej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzepienniku Strzyżewskim. Czytane fragmenty opowiadające historię tragicznych wydarzeń przeplatały się z wierszami mówiącymi o wielkiej i bezinteresownej miłości do ojczyzny. Towarzyszyły temu melodie patriotycznych pieśni. Dopełnieniem przeżyć był apel poległych odczytany przez p. Czesława Dutkę – autora publikacji „ Zasadzka pod Rzepiennikiem Suchym”. Młodzież szkolna zapaliła symboliczne biało- czerwone znicze. Następnie delegacje i zaproszeni goście złożyli pod pomniki kwiaty.


Wpatrując się w milczącą mogiłę, przyrzekamy, że ofiara życia, która dokonała się w tym miejscu stanie się wzorcem naszego patriotycznego i ludzkiego działania oraz ukochania wszystkiego co polskie. To my – pokolenie Polski Niepodległej jesteśmy szczególnie winni pamięć bohaterom, którzy poświęcili dla Niej swoje życie.


Cześć ich pamięci !