„Rok dla Niepodległej”

Plan obchodów Jubileuszu 100-lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę
w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Rzepienniku Suchym

Realizowany w roku szkolnym: 2017/2018 oraz 2018/2019

 

Działania edukacyjno – wychowawcze przeprowadzane przez szkołę:

1. Uroczystości:

-        73 rocznica mordu na partyzantach polskich - uczestnictwo we Mszy Św., złożenie kwiatów przez delegacje uczniów i społeczności lokalnej przy Pomniku Ofiar Niemieckiego Nazizmu (wrzesień 2017),

-        Gminna Uroczystość Rocznicowa przy Pomniku Ofiar Nazizmu (sierpień 2018),

-        uroczysty apel z okazji Święta Konstytucji 3 Maja,

-        uroczysty apel z okazji Święta Niepodległości.

-        Kocham Cię Polsko, za Twa przeszłość sławną – wieczornica patriotyczna z szerokim udziałem społeczności lokalnej.

2. Spotkania z ciekawymi ludźmi:

-        odsłonięcie pomnika Ofiar Niemieckiego Nazizmu wraz z prelekcją p. Czesława Dudki dotycząca tragicznych wydarzeń związanych z wydarzeniami z 1944 r.,

-        Poznajemy Ojca Hieronima – udział w wystawie połączonej z prelekcją p. Czesława Dudki,

-        Przez stulecie – wystawa fotografii i pamiątek powiązanych z losami mieszkańców Rzepiennika Suchego w latach 1918-2018 poprzedzona prelekcją p. Czesława Dudki, wystawa przygotowana przez uczniów szkoły,

-        Szkoła w czasach wojny – spotkanie z absolwentką Szkoły Podstawowej w Rzepienniku Suchym p. Zofia Śliwową.

3.Wycieczki do miejsc historycznych, kultywowanie regionalizmu, lekcje muzealne:

-        Zwiedzamy stolicę Polski – 3 dniowa wycieczka po Warszawie uczniów szkoły i przedstawicieli społeczności lokalnej,

-        Nasza Mała Ojczyzna – spacer po okolicy, kl. III – VIII,

-        W Podkarpackiej Troi– uczniowie I-III sp,

-        Biecz – początki państwowości – uczniowie klas 4-7,

-        Zapiecek – zwiedzanie izby regionalnej przy Gminnym Centrum Kultury, Czytelnictwa i Promocji w Rzepienniku Strzyżewskim – lekcja muzealna (klasa 4, historia 2018/2019),

-        Dęby w 100-lecie Niepodległości - akcja sadzenia dębów przez uczniów szkoły.

4. Konkursy:

-        Szkolny Konkurs Pięknego Czytania Utworów Patriotycznych,

-        VIII Szkolny Konkurs Wiedzy o Historii Polski „Wywalczyć wolność”(2017/2018),

-        Symbole narodowe – konkurs plastyczny klasy – 4-8 szkoły podstawowej,

-        Gminny Konkurs Poezji Karola Wojtyły – udział uczniów szkoły,

 

5. Dodatkowe działania edukacyjne w ramach zajęć lekcyjnych:

-        nauka wierszy o treści patriotycznej(klasy I – VIII szkoły podstawowej, nauczanie zintegrowane, j. polski),

-        Patriotyzm Muzyką Malowany – nauka pieśni patriotycznych (klasy I – VIII szkoły podstawowej, nauczanie zintegrowane, muzyka),

-        Poznajemy historię naszej Małej Ojczyzny – (klasy I – VIII szkoły podstawowej, nauczanie zintegrowane, historia),

-        „Polacy dla Niepodległej”– projekt edukacyjny na lekcjach historii w klasach 4-7 szkoły podstawowej (2017/2018),

-        Dla Niepodległej– projekt edukacyjny na lekcjach historii w klasach 4 - 8 szkoły podstawowej (2018/2019),

-        Ojcowie naszej Niepodległości – gazetka ścienna (2018/2019).

 

Zespół nauczycieli:

Ewa Jarocha, Grażyna Urbanik, Katarzyna Ryndak, Dorota Kuś, Katarzyna Bąk